Bezpečnost práce

Naše společnost zabezpečuje bezpečnost práce a poradenství v souvisejících oblastech po celém území ČR. Mezi naše klienty patří významné společnosti i nadnárodní celky. Při naší činnosti zastupujeme firmy při jednání s kontrolními orgány v oblasti bezpečnosti práce. Samozřejmostí je i pojištění pro případ vzniklé škody.

Součástí poradenské služby je:

 • vyhledávání rizik a jejich eliminace
 • plnění úkolů bezpečnostního technika
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • vypracování dokumentace bezpečnosti práce včetně její aktualizace
 • vypracování seznamu osobních ochranných pracovních prostředků pro zaměstnavatele dle nař.vl.495/01Sb.
 • vypracování provozních a bezpečnostních předpisů
 • poradenská a konzultační čínnost v oblasti pracovního prostředí
 • pravidelné prohlídky pracovišť
 • zhodnocení objektu a technologie z hlediska bezpečnosti práce
 • řešení problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu s nař. Vl.494/01 Sb.
 • vyhodnocení rizik a následné vypracování seznamu osobních ochranných pracovních prostředků

Školení v oblasti BOZP

Provádíme základní kurzy a školení v oblasti bezpečnosti práce a vybraných profesí v našich školících střediscích nebo externě přímo u zákazníka, kvalifikovanámi lektory. Kompletní seznam naleznete v sekci školení, kde je můžete objednat i on-line.

Safety Standards - úvod

Rychlý kontakt: Hlavní 982, 363 01, Ostrov
e-mail: e-mail, tel./fax: 353 612 702
Google+
(c) Makevision 2008