Školení řidičů - ADR

Školení řidičů (tzv. referentů)

Provádíme školení řidičů tzv. referentů v našich plnně vybavených učebnách nebo je možné školení uskutečnit ve Vaší firmě dle potřeby. Délka školení cca 4 hodiny.

Školení řidičů - držitelů profesní způsobilosti řidiče

Školení je prováděno v souladu se zákonem 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, délka školení je 16 hodin s přezkoušením 1x3 roky.

Školení řidičů - přepravující látky dle ADR

Školení je určeno dle ADR a zákona o silniční dopravě 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro osoby podílející se na přepravě nebezpečných látek. Kurzy jsou rozděleny do třech oblastí - základní, opakované a nástavbové školení pro řidiče ADR.

Jednotlivá školení je možno on-line objednat v sekci školení.

Poradenství v oblasti ADR

Provádíme poradenství dle evropské dohody o přepravě nebezpečných látek a věcí ADR a zákona o silniční dopravě č.111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kde je uložena nová povinnost hlavních účastníků dopravy ustanovit osobu bezpečnostního poradce ADR.

Safety Standards - úvod

Rychlý kontakt: Hlavní 982, 363 01, Ostrov
e-mail: e-mail, tel./fax: 353 612 702
Google+
(c) Makevision 2008