Elektrická zařízení

Revize el. zařízení

provádíme výchozí i pravidelné revize elektrických zařízení do 1000V v prostředí bez nebezpečí výbuchu. ČSN 331500, ČSN EN 33200-6-61. Revize provádí revizní technik s oprávněním vydaným ITI, profesionálním revizním přístrojem EUROTEST 61557.

Kontroly el. zařízení

Provádíme pravidelné kontroly a prohlídky el. zařízení včetně údržby těchto zařízení a odstranění zjištěných závad.

Revize el. ručního nářadí a spotřebičů

Dle ČSN 331610. Revize prováděny profesionálním revizním přístrojem REVEX 2051.

Montáže el. zařízení

Montujeme el. zařízení do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu. Rovněž provádíme montáž el. rozvodů v obytných, kancelářských a průmyslových objektech. Při dodávce el. zařízení zajišťujeme projektovou dokumentaci a výchozí revizi el. zařízení.

Školení pracovníků

Dle vyhl. 50/1978 sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice (pracovníci na zařízeních do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu).

  • §3 - osoba seznámená
  • §4 - osoba poučená
  • §5 - pracovníci znalí
  • §6 - pracovníci pro samostatnou činnost
  • §7 - pracovníci pro řízení činnosti
  • §8 - pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
  • §10 - pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování
  • §11 - kvalifikace ve zvláštních případech
Jednotlivá školení je možno on-line objednat v sekci školení.
Safety Standards - úvod

Rychlý kontakt: Hlavní 982, 363 01, Ostrov
e-mail: e-mail, tel./fax: 353 612 702
Google+
(c) Makevision 2008