Požární ochrana

Provádíme:

 • zpracování, zavedení a vedení veškeré předepsané dokumentace
 • zpracování evakuačních plánů
 • organizaci a provádění cvičných požárních poplachů
 • dodání, revize a kontroly hasicích zařízení a hydrantů
 • školení zaměstnanců
 • školení zaměstnanců externích a servisních organizací
 • školení a odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • provádění pravidelných kontrol požárně bezpečnostních zařízení
 • zpracování harmonogramů termínů revizí, kontrol a prohlídek
 • zajištění provádění revizí, kontrol a prohlídek
 • zpracování pokynů, provozních řádů
 • výkon funce odborně způsobilé osoby (OZO), požárního technika.
Safety Standards - úvod

Rychlý kontakt: Hlavní 982, 363 01, Ostrov
e-mail: e-mail, tel./fax: 353 612 702
Google+
(c) Makevision 2008